top of page

Privacy

  • Facebook Pa'lante.nl Amsterdam
  • Instagram Pa'lante.nl Amsterdam

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Pa'lante is een handelsonderneming die service biedt op het gebied van entertainment. Voor de uitvoering van onze dienstverlening en om hierover te kunnen handelen en communiceren, leggen wij bepaalde persoonlijke gegevens vast. Pa'lante hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt in dat kader in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Pa'lante heeft een privacy statement vastgesteld voor al haar activiteiten, websites en communicatieplatforms. 

Privacy statement

Door gebruik te maken van deze website en communicatieplatforms geef je aan dit privacybeleid te accepteren. We respecteren de privacy van al onze cursisten en (online) bezoekers. We verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We zullen zorgdragen dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat onze activiteiten op de juiste manier verlopen, of je vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze data providers. 

  • We verwerken persoonsgegevens van onze klanten (en hun ouders in geval van minderjarige cursisten) gericht op het kunnen verzorgen van muziek- en danslessen, het deelnemen aan evenementen, voor correspondentie en facturatie.

  • We verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers en van ingehuurd personeel gericht op het uitvoeren van werkzaamheden vanuit het dienstverband of contract, voor correspondentie en factuurbetaling.

  • We verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers gericht op onderlinge samenwerking en communicatie en facturatie.

  • We verwerken persoonsgegevens van geïnteresseerden, klanten en relaties om hen te kunnen informeren over ons aanbod en ontwikkelingen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig zowel af- als aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Eventuele informatie over jou delen we nooit met derden. Beperkte persoonlijke informatie kan wel met jou toestemming intern gedeeld worden met onze samenwerkingspartners. Deze zijn op hun beurt verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Pa'lante zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Dit privacy statement is van toepassing op: telecommunicatie van Pa'lante , pa-lante.nl, Facebook en Instagram. Social media platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram gebruiken cookies over de informatie die je over deze media kan delen. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Pa'lante heeft geen invloed op wat deze partijen met de informatie die ze via deze cookies verzamelen doen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen.

​We verwerken persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de lessen om de ontwikkeling van de cursisten te vervolgen. Daarnaast wordt beeldmateriaal gebruikt voor reclame doeleinden ten behoeve van de Pa'lante (posters, flyers, website en dergelijke).

Pa'lante maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en activiteiten, die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren waarop u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving) schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet doet, kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Bij het publiceren van foto’s en films wordt grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat door derden is gemaakt en op internet is geplaatst.

Tenzij bij inschrijving hiertegen bezwaar is gemaakt. Tijdens door ons georganiseerde gelegenheden, zoals een open dag, open lesweek, uitvoeringen, wordt kenbaar gemaakt dat er opnames worden gemaakt. Indien u dat niet wilt, kunt u dat ter plaatse kenbaar maken bij de fotograaf. Ook bij publieke optredens van onze cursisten en docenten kunnen opnames worden gemaakt. 

Pa'lante bewaart de persoonsgegevens conform de wettelijke termijnen van de belastingdienst.

We bewaren naam, contactgegevens, lesperiode en type les ook na de wettelijke termijn van al onze cursisten in een gesloten archief. Mochten we hier in de toekomst gebruik van willen maken, bijvoorbeeld voor deelname aan een (alumni)activiteit, benaderen we u en vragen wij u om uw toestemming. Pa'lante deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie verklaring

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de websites van Pa'lante Dance Academy maakt gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, je adres, je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.
Cookies kunnen dus NOOIT gebruikt worden om privegegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze je computer niet infecteren met een virus of trojan. ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld. 

 

Cookies via Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies via Google Analytics

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

DISCLAIMER 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pa'lante is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pa'lante.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Pa'lante te mogen claimen of te veronderstellen.

Pa'lante streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. 

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Pa'lante geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Contactgegevens

Indien je een klacht hebt, je persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen kan je dit doen via onderstaande contactgegevens.

E: info@pa-lante.nl

T: (+31)628255411

Laatste update: 25 mei 2018

bottom of page